EMDR

EMDR

“EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen. Cliënten die een ingrijpende, nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden. Al meer dan achtentwintig jaar is er naar de effectiviteit van EMDR wetenschappelijk onderzoek verricht. Met als resultaat dat EMDR volledig wordt geaccepteerd als één van de meest krachtige behandelingen bij o.a. PTSS. (tekstbron BIVT)

TRAUMA

Een trauma kan ook in ogenschijnlijk alledaagse dingen zitten. Trauma’s zijn niet alleen levensbedreigende situaties als een ongeluk, misbruik, mishandeling, een ernstige ziekte of een overval waar je mee geconfronteerd wordt maar alles wat disfunctioneel is geworden. Bij een overlijden hoort bijvoorbeeld verdriet, dat is functioneel maar wanneer je je bed niet meer uit komt, je je diep ellendig blijft voelen en je dagelijks leven erdoor ontregeld raakt is er sprake van een trauma.

En zo zijn er ontzettend veel situaties te noemen die traumasporen achter kunnen laten. Soms ben je je niet eens bewust van een opgeslagen trauma, je brein herinnert zich dat niet meer, maar je lichaam wel, en elke keer dat je in een situatie komt die vergelijkbaar is met de traumatische situatie (die je dacht al achter je te hebben gelaten) herinnert je lichaam zich dat en ben je weer even terug in het gevoel van dat moment. Daarom kunnen ‘kleine opmerkingen’ soms vreselijk veel pijn doen. In mijn praktijk ervaar ik vaak dat trauma zich naast psychische klachten ook in lichamelijke klachten uit, lichamelijke klachten die maar niet overgaan en niet medisch verklaard kunnen worden.
Ook hierbij kan EMDR een heel geschikte partner in verwerking zijn.

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis?

Je kunt de gebeurtenis verwerken maar het kan ook gebeuren dat je vastloopt in deze verwerking. Wanneer je vastloopt in de verwerking zorgt dit ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de heftige gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige dromen, gedachten, beelden (flashbacks) of gevoelens over hebt, die voor allerlei klachten kunnen zorgen zowel psychisch als lichamelijk. EMDR is dan een heel geschikte therapie om je van deze klachten af te helpen.

DE METHODE

Allereerst ontvang je de intakeformulieren. Deze stuur ik vooraf via e-mail naar je toe zodat je deze op je gemak kunt invullen en hulp kunt vragen, indien mogelijk, wanneer je dingen niet meer precies weet, De intakeformulieren stuur je ingevuld, uiterlijk drie dagen voor de het eerste gesprek, terug. De intake nemen we dan samen persoonlijk nog eens door.

De sessie

  • De EMDR-therapeut, ik, zal aan je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens.
  • Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving in kaart te brengen, daarna wordt het verwerkings-proces opgestart.
  • Samen halen we de gebeurtenis opnieuw naar voren, in combinatie met een afleidende stimulus.
  • Dat gebeurd door het volgen van de vingerbeweging van de therapeut, door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden, of tikjes aan weerzijden van de knieën.
  • De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.
  • Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

 

THERAPIEHOND

De inzet van een therapiehond bij onder andere PTSS, Autisme, persoonlijkheidsproblematiek, eet en angststoornissen is uit verschillende onderzoeken al een groot succes gebleken. Bij BodySoulutions hebben we Silver onze 3 jarige langhaar weimaraner, therapiehond in opleiding. Silver ondersteunt tijdens het EMDR-traject op verschillende manieren. Zo kan hij tijdens een sessie aanwezig zijn om te ondersteunen bij de herbelevingen. Silver doet dit op een geheel eigen wijze soms is hij alleen in de ruimte aanwezig of hij kiest ervoor fysieke troost geven of blijft dichtbij je liggen om je veiligheid tijdens het herbeleven te geven. Silver werkt uitsluitend op de voor hem bekende praktijklocaties hij gaat niet mee bij een ambulante EMDR sessie.

Silver helpt jou graag tijdens een wandelintake. Een wandel intake kan op diverse locaties plaatsvinden zolang er een losloopgebied is. Een wandelintake kan heel bevrijdend zijn wanneer je er erg tegenop ziet om face-to-face je verhaal te moeten vertellen.

Alle EMDR intakegesprekken en sessies worden opgenomen en na het uitwerken van de sessies worden deze opnamen weer verwijderd.

Mocht je, na kennis gemaakt te hebben met de hulp van Silver, zelf graag een therapiehond willen om je in het dagelijks leven te blijven ondersteunen is het in samenwerking met Trainingscentrum Clinidogs en Stichting Brainsteps mogelijk hiervoor een begeleid traject op te starten.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur via whatsapp/in een telefonisch gesprek tel. 06-43422900 of door een mail te sturen naar info@bodysoulutions.nl of  via ons contactformulier op de website.

Intake EMDR*

€100,-

90 minuten

EMDR SESSIE*

€75,-

60 minuten

Wandel intake EMDR*

€125,-

Locatie Almere 90 minuten

*Behandelingen bij Bodysoulutions worden bij een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen geheel of gedeeltelijk vergoed door veel ziektekostenverzekeringen.

MAAK AFSPRAAK